Carl Christensens hjemmeside.
e-mail: carlchr7@gmail.com

 

Bag de mange års forsøgs- og udviklingsarbejde ligger der en række teorier og forestillinger om menneskesyn, samfund og forandringsmuligheder, nogle ret klart formulerede, andre mere anede og mere diffust styrende.

Mit samfunds- og menneskesyn er udviklet i kølvandet på studenteroprøret og kritisk tænkning i forhold en kapitalistisk samfundsindretning. Jeg betragter mig selv som "efter evne marxist" - især synes jeg at marxisitisk kapitalanalyse er uomgængelig, hvis man vil forstå de grundlæggende mekanismer, også bag den aktuelle samfundsudvikling. At opremse titler fra det felt vil føre altfor vidt her. 

Paulo Freire: De undertryktes pædagogik, som udgangspunkt for en "empowermenttilgang" er også på mange områder aktuel i dag. 

Tore Jacob Hegland, som samlede en gruppe omkring sig på AUC som tog del i og evaluerede meget af det forsøgs- og udviklingsarbejde, der fandt i 1980´erne og ind i 90`erne. Han har skrevet en god lille bog: Fra de tusind blomster til en målrette udvikling, som analyser og beskriver periodens forsøgsmiljø. 

Jeg deltog i et årsmøde, 2012  i Pædagogiklærerforeningen (undervisere på de pædagogiske profes-sionshøjskoler). Målet var  at indkredse en "kritisk pædagogik" , evt. nå frem til formulere centrale teser om kritisk pædagogik. Det var meget sigende, at stort set alle oplæg tog udgangs- punkt i teorier og forfattere fra perioden sluttresserne til slutfirserne. Siden ser ud til at der er satset meget massivt på tilpasningspædagogik. 

Det kan man finde baggrunden for i Ove Kaj Pedersens femragende bog: Konkurrencestaten, fra 2011. - en analyse af skredet fra velfærdstænkning til underkastelse under en global vækst- og konkurrencekamp. 

Søren Juul og Peter Højlunds: Anekendelse og dømmekraft i socialt arbejde, er en analyse af hvordan "systemet" virker i forhold til udsatte grupper. Den er meget inspireret af, Axel Honneths anerkendelsestilgang på dansk se f.eks. et udvalg af artikler red. af Rasmus Willig.  

I 2012 udkom "Den store omstilling" af Jørgen Steen Nielsen (Informations forlag), en gennemgang af systemkrise, som både er økonomisk, social og økologisk og global. Der argumenteres for nødvendigheden af en grøn økonomi frakoblet den massive vækstorientering. 

Otto Scharmer, som er berømt for sin "U teori" og ledelse "fra hjertet" har sammenfattet sine tanker i en meget kortere version: Seven acupuncture points .....  På 21 sider præsenterer han en god ramme for diskussion af nødvendige ændringer i vores vækstbaserede økonomier, såvel overord-net set som konkret ned i måder at organisere ændringer på i praksis. Et godt grundlag for diskussion af socialøkonomi og socialt entreprenørskab. 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk