Carl Christensens hjemmeside.
e-mail: carlchr7@gmail.com

Socialøkonomi, Nordjylland.

Socialøkonomisk Netværk Nordjylland.

I Danmark, som i mange andre lande, skyder "socialøkonomiske virksomheder" frem, og i foråret, 2010, tog  Inger Steen Møller, leder af Huset Venture, Nr. Sundby og jeg initiativ til  et møde på Skovsgård Hotel for at se om  der var basis for at udvikle "et nordjysk netværk omkring socialøkonomisk iværksætteri".  Der deltog repræsentanter fra eksisterende socialøkonomiske virksomheder, folk fra uddannelsessteder, enkeltpersoner med iværksætteriver privat og erhvervsmæssigt. 

Det er nu blevet til "En almennyttig forening, Socialøkonomi Nordjylland". 

Her uddrag fra vedtægterne:

”Socialøkonomi, Nordjylland” har som overordnet formål at arbejde for udbredelse af socialøkonomi og socialt entreprenørskab i Nordjylland. Der opsamles viden – erfaringer fra eksisterende socialøkonomiske og beslægtede virskomheder/projekter i området, og fra ind- og udland i øvrigt.

 

Det formidles til interesserede aktører, virksomhedsnetværk, kommuner, frivilligverdenen, og – ikke mindst – til borgergrupper, lokalsamfund mv.

Der  skal arbejdes på at knytte forbindelse mellem teori og praksis – mellem forskning/uddannelse på den ene side og konkrete bestræbelser på at få socialøkonomiens potentiale udviklet optimalt – i den enkelte virksomhed og på tværs mellem forskellige typer af socialøkonomiske initiativer.

”Socialøkonomi, Nordjylland”  skaffer sit økonomiske grundlag:

1.  fra indskudskapital i form af andele a 500,00 kr., fra medlemmer.

2.  via tilskud fra private og offentlige fonde,

3.  via egen indtjening, salg af konsulentydelser mv.  

Foreningen kan drive sin virksomhed fra egne eller lejede lokaler.

                                                       

                                  § 3. Medlemsskab af  Socialøkonomi, Nordjylland.

Der tilstræbes en åben struktur, hvor alle – uden bindinger – indadtil og udadtil kan fremføre deres bud på socialøkonomi og social entreprenørskab og komme med forslag og ideer til, hvordan socialøkonomi og social entreprenørskab fremmes i regionen”.

Der er to muligheder for medlemskab i den almennyttige forening ”Socialøkonomi, Nordjylland”:

A- medlemsskab uden indskudskapital eller kontingent, og uden  stemmeret,  men med fuld taleret for alle, der ønsker at tage del i dialog  om og udvikling af socialøkonomi.

B-medlemsskab via indbetaling af indskudskapital, min. 500,00 kr. – større indskud er mulige og ønskelige -   som giver tale- og stemmeret i alle foreningens anliggender. Een stemme uanset indskuddets størrelse. 

 

Er du eller din virksomhed/projekt/institution interesseret i at være med, så kontakt Inger Steen Møller:  IngerSteenMoller@hv-nord.dk, eller Carl Christensen, carl-eva@stofanet.dk,   tlf. 98 11 56 58. 

Mere om socialøkonomiske virksomheder: 

På denne underside (Præsentationsartikel) indkredser jeg, hvad jeg forstår ved socialøkonomi, og   argumenterer for, at socialøkonomi skal knytte sig til: 

 

"En bredere tilgang, hvor social- og økologisk bæredygtighed er hovedstrategien. Der skal sættes spørgsmålstegn ved nuværende neo-liberale økonomiske modeller og teorier, og der satses på at udvikle nye modeller,  billeder og fortællinger om et alternativt udviklingsscenarie.

Her drejer det sig  Ikke om tilpasning af alt og alle til et  vækstbaseret konkurrencesamfund, men om udvikling af differentierede og udviklende arbejds- og aktivitetsmuligheder i samspil med et aktivt civilsamfundsfællesskab, baseret på et bredt - og ja,  banalt -  menneskesyn om “det hele menneske”. ”Socialøkonomi” på et supplerende arbejdsmarked i et solidarisk samspil med levende og revitaliserede lokalsamfund og aktive bymiljøer, kunne man kalde det". 

Center for Socialøkonomi arbejder meget professionelt med at få sat "Socialøkonomiske Virksomheder" på dagsordenen, både på den politiske dagsorden og ude i virksomhederne. Der arbejdes også på at få uddannelsessteder til at inddrage socialt iværksætteri i eksisterende eller nye uddannelsesretninger, og der gøres meget for at inddrage frivilligområdet i udviklingen af socialøkonomien. Netværksopbygning, landsdækkende og regionalt, er også højt på dagsordenen i centrets arbejde.  Center for Socialøkonomi udsender et nyhedsbrev, hvor man kan holde sig orienteret om hvad der sker på området. Se: Hjemmeside.

 

På Roskilde Universitetscenter er der oprettet en "Masteruddannelse" i "Socialt Entreprenørskab"

Se også bogen:  “DRIVKRAFT” om socialt iværksætteri

forside2.jpg               

En bog, der ret bredt introducerer socialøkonomi og socialt iværksætteri, med 10 portrætter af "Socialøkonomiske iværksættere og deres virksomheder",  herunder Skovsgård hotel. Læs uddrag fra bogen på deres hjemmeside: http://www.livingwords.dk/

"Socialøkonomi, Nordjylland" på studietur  til Belgien bla. med besøg i EU-parlamentet, og med møder om socialøkonomi i EU-regi + et besøg i meget spændende socialøkonmisk projekt - De Wroeter i det østlige Belgien. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk