Carl Christensens hjemmeside.
e-mail: carlchr7@gmail.com

Jeg har valgt at præsentere mig selv, dels i en kort form:  CV-og lidt mere, nedenfor.  Dels i en noget længere fortælling: Mig selv og min tid, på en underside. hvor jeg kommer med flere "identitetsskabende" skred i mit liv, i samspil periodens store ændringer. (se: En fortælling  ...) 

På en efterfølgende underside indkredser jeg teoretiske inspirationskilder. (se: Teori ..) 

 

CV - og lidt mere:  

Født 1942, på en gård i Svinninge (Vestsjælland)

Forlod Folkeskolen efter 7 års skolegang, 1957 herefter efterskole 1/2 år. 

1958 - 62: I handelslære, større blandet købmandshandel. 

1962 - 65: Præliminæreksamen - Niels Brock, afbrudt efter 1 år - studentereksamen, kursus.

1965 - 67: Militærnægter i "skoven" og med udstationering "Forhistorisk Museum", Århus

1967 - 73: Kultursociologi Københavns Un. - jobs i MellemFolkeligt Samvirke, Råkostdepotet   mv., et halvt års hjælpearbejde i Nigeria. (Nigeria - Biafra konflikten)

1973 - 74: Lærer "Det frie gymnasium"

Flytter til Torslev i Nordjylland 1974.

1974 - 82: Voksenundervisning lokalt, deltidsansættelser på AUC, egen butik med kunsthåndværk, afsyrede møbler, "ting og gamle sager". 

1982 - 2007: Arbejde i og med lokale projekter, - Købmandsgården, Skovsg. Hotel, Råd og dåd. 

1992 - 94: Undervisningsass. på "Den sociale kandidatuddannelse", Ålb. Un. 

Flytter til Vejgård (Ålborg) 2007 som pensionist. 

2007 -   ?: Erfaringsopsamling og formidling, bla. via "Socialøkonomi Nordjylland"

 

Hvilken person skjuler der sig bag denne opremsning, specielt i forhold til min tid i Nordjylland?

Født 1942. Uddannet kommis, kultursociolog i 1973, flyttede i 1974 med kone og 2 børn ind i en gammel købmandsgård i Torslev, en lille landsby i Nordjylland. Forskellige løse ansættelser på AUC (nu Ålborg Universitet) sideløbende med undervisning og anden aktivitet i lokalområdet, i 1982 - 92 medstifter af og medarbejder i “Det Socialpædagogiske Kollektiv, Købmandsgården”, 1992, initiativtager til køb af Skovsgård Hotel på andelsbasis, formand for bestyrelsen til 2009, Underviser på “Den Sociale kandidatuddanelse” i nogle år, 1994 initiativtager til “Råd og dåd-butikken” og projektleder her til 2008. I hele perioden fra Købmandsgårdens start til min fratræden har det været en vigtig opgave at forsøge en dialog mellem teori og praksis, bl.a. i en “Tænketank” med repræsentanter fra universitet og seminarier og fra forskellige udviklingsprojekter, ligesom der har været mange udefra kommende besøg i projekterne og mange foredrag/oplæg er det blevet til over hele landet.

Det har så været et liv levet i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Med mange ingredienser til en ”social entreprenørprofil” og med en udviklet tro på, at jeg selv, socialt udsatte og mennesker i øvrigt, har muligheder for et rigere og mere spændende liv, hvis man kan udvikle rammer og vilkår, som ikke er et ekko af kapitalismens konkurrence- og effektivitetsræs.

”Det spændende er ikke, hvad mennesket er, men hvad det kunne være”, som Inger Christensen har udtrykt det.

Nogen ildsjæl er jeg ikke, men blot ”en efter evne person”, der har forsøgt at omsætte en viden om, hvad mennesker kunne være, til en konkret virkelighed.

Sæt indholdsboks passiv
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk