Carl Christensens hjemmeside.
e-mail: carlchr7@gmail.com

Jeg vil gerne dele mine/vores erfaringer med andre. 

Jeg har haft lejlighed til i mange forskellige sammenhænge at præsentere vores erfaringer fra Købmandsgården, Skovsgård Hotel og Råd og dåd, og forsøgt at rette præsentationen til, så de konkrete erfaringer fra projekterne udvikles i en bredere sammenhæng. Det er blevet til en præsentation på 1 - 2 timer afhængigt af hvad der er af spørgsmål undervejs med følgende indhold: 

1. Udfordringen, som ”vi” så den og nu -  opgør med konkurrencestaten og frirum til  udfoldelse af andre værdier.   (Udstødningshjul, model til indramning af forskellige "løsningsstrategier")

2. Erfaringsbaggrund,- Købmandsgården, Skovsgård hotel, Råd og dåd. (kort præsentation)

3. Idegrundlaget – P.H.I.L. (grundideer, menneskesyn og to sæt værdier).

4. Socialt entreprenørskab (hvad kræves der for være både jordbunden og visionær, herunder præsentation af Scharmers u-teori, som model for at tænke nyt). 

5. Socialøkonomi – mit bud. (med udgangspunkt i "forsørgelsetrekanten" præsenteres forskellige bud på socialøkonomi, med vægt på at placere "prototyper af projekter med et frigørende sigte"). 

6. Afrunding og diskussion. 

Egentlig er jeg indstillet på at min tid som "udvikler" er forbi, men jeg har på seneste holdt et par oplæg, hvor jeg virkelig har følt at samspillet mellem teorier og praksis er blevet tydeligt, og at jeg har noget at bidrage med. 

Så sig til, så kommer jeg gerne. Tlf. 26 60 13 83, e-mail: carllundby7@gmail.com

Honorar: Efter aftale.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk