Carl Christensens hjemmeside.
e-mail: carlchr7@gmail.com

Lad B-holdet få en reel chance. (klik for at downloade) En artikel fra 19-halvfemserne, som jeg synes stadig er relevant.  

Se tidsskriftet: "Udenfor nummer, nr. 25", Temanummer om socialøkonomi. (læs online)

Indhold: 

Bjarne Petersen, direktør "Center for socialøkonomi".

Socialøkonomiske virksomheder på beskæftigelsesområdet.                         ”Socialøkonomiske virksomheder” er en samlebetegnelse for en måde at kombinere tænkningen fra forskellige sektorer til en hybrid, der tager det bedste fra alle områder med det formål at gøre en forskel i samfundet på en økonomisk bæredygtig måde. Artiklen lægger særligt vægt på de socialøkonomiske virksomheder, der bevæger sig på beskæftigelsesområdet, og den diskuterer, om kommunerne er gode nok til at få det bedste ud af virksomhederne.

Mette Mørk: Interview.
De sårbare har brug for socialøkonomien
Han har været social iværksætter, længe før begrebet blev moderne. For kultursociolog Carl Christensen var det ikke nok at tale om idealerne. Han ville ud i praksis og prøve dem af.


Bent Würsching: Phd-studerende
Socialøkonomiske virksomheder – derfor er de vigtige at forstå
Artiklen beskæftiger sig med forretningsorienterede socialøkonomiske virksomheder, der bedriver socialt arbejde. Artiklen prøver at komme tættere på en kerne af, hvad fænomenet forretningsorienterede socialøkonomiske virksomheder er, og hvordan de skal forstås i en dansk socialt arbejde kontekst. Artiklen diskuterer, hvad en manglende forståelse og diskussion af virksomhederne kan betyde for det sociale arbejde.


Alec Carlberg:
Social virksomhed – en velfærdsfornyer?
Magten over virksomheden skal ligge hos dem, som arbejder i virksomheden. Rollerne mellem det offentlige og virksomheden skal være tydelige, afklarede og accepterede af begge parter. Det er en forudsætning for, at den sociale virksomhed kan blive en inspirerende del af velfærdssystemet i Sverige, mener artiklens forfatter, som giver et svensk perspektiv på socialøkonomiske virksomheder.

 

På radioens P1 har der i nov. og dec. 2012 i magasinet "Den sociale udfordring" været bragt  en række samtaler om Socialøkonomi og socialt entreprenørskab. En dem med mig, som kan høres her, Socialøkonomi som opgør med konkurrencestaten

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk